Pseudotsuga / Duglāzijas

Pseudotsuga / Duglāzijas

Pseudotsuga / Duglāzijas
Mūžzaļi lieli koki ar spēcīgu sakņu sistēmu. Ļoti ātraudzīgi, ja nodrošina vidēji labas un pietiekami mitras augsnes, vieglu noēnojumu. Piemēroti pilsētu augšanas apstākļiem. pH 5.0 – 6.5.