Acer / Kļavas

Acer / Kļavas

Acer / Kļavas
Vasarzaļi koki, retāk krūmi. Dabā aug upju krastos, gravās, auglīgās kaļķainās, pietiekami mitrās augsnēs. Skaists augs apstādījumos, nektāra ražotājs. Lapām rudenī spilgts krāsojums.

Lapa tiek papildināta…