Betula / Bērzi

Betula / Bērzi

Betula / Bērzi
Vasarzaļi koki vai krūmi. Vidēji ātraudzīgi, gaismas un augsnes ziņā vidēji prasīgi. Aug tīraudzēs, bieži arī mistraudzēs kopā ar parasto egli, parasto priedi, apsi u.c. sugām. Bērzi noplītē apkārt augošos kokus.